NIEUWS

Ga naar alle nieuwsberichten

02-1-2018
Nieuw boek van de hand van Dirk Huizinga

Het nieuwe boek vervangt het vorige boek: Negentig jaren Volharding. Honderd jaar geleden, in 1918, nam Auke van der Werff uit Warga de jollenwerf van Ids Strikwerda in Stavoren over. Hij startte een ijzerwerf, scheepsbouwwerf Volharding, waar hij binnenschepen maakte als luxemotors en spitsen. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde zijn zoon Anton ervoor dat de werf bleef bestaan. Op dit moment is diens zoon Auke directeur van jachtwerf Volharding in Stavoren, waar luxe Sturiƫrjachten worden gebouwd.

www.dirkhuizinga.com